درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و سوم - تبدیل نوع ها (Type Casting)

0 نظرات
برای خرید محصولات سایت در سایت ثبت نام کرده و وارد حساب کاربری خود شوید
مبلغ ویدیو: 3,500 تومان
این دوره تکمیل شده و شما می توانید آن را به صورت یکجا خریداری کنید

خرید دوره
در قسمت های اولیه دوره آموزشی در مورد انواع نوع های داده در SQL Server صحبت کردیم و گفتیم زمانی که جدولی را داخل یک بانک ایجاد می کنید برای هر ستون یک نوع داده باید مشخص کنید. در SQL Server مبحثی وجود دارد به نام Type Casting که در مورد تبدیل نوع ها به یکدیگر است. برای مثال، در SQL Server برای اعداد نوع های int یا bigint وجود دارد و برای نمایش رشته از نوع های char یا nvarchar استفاده می شود. ماهیت این نوع ها با یکدیگر متفاوت است، برای مثال، دستور زیر را اگر در محیط query editor اجرا کنید پیغام خطا دریافت خواهید کرد:

PRINT YEAR(GETDATE()) + '/'

زیرا مقدار بازگشتی تابع year از نوع int بوده و رشته قابل تبدیل به عدد نیست. برای رفع این مشکل از تبدیل نوع ها یا Type Casting استفاده می کنیم که قسمت بیست و سوم به صورت کامل اختصاص به این مبحث دارد. در این قسمت:

  1. تفاوت بین تبدیل نوع های Implicit و Explicit را بررسی می کنیم.
  2. با تابع CAST که یک تابع استاندارد SQL برای تبدیل نوع ها هست آشنا می شویم.
  3. تابع CONVERT و تفاوت های آن را با CAST بررسی خواهیم کرد
  4. با نحوه Style دادن به خروجی تابع CONVERT آشنا خواهیم شد
  5. تابع PARSE را بررسی کرده و تفاوت آن را با تابع CAST و CONVERT بررسی خواهیم کرد.

تهیه کننده: حسین احمدی
منبع: ITpro
برچسب ها
ردیف عنوان قیمت
1 دوره آموزشی SQL Server :: مقدمه - مروری بر روی پیش رو رایگان
2 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت اول - آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی و SQL Server رایگان
3 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت دوم - نصب SQL Server، Management Studio و Data Tools 7,000تومان
4 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سوم - ایجاد بانک های اطلاعاتی 6,500تومان
5 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهارم - ایجاد جداول و نوع های داده 5,000تومان
6 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پنجم - ایجاد رابطه ها بین جداول 10,000تومان
7 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت ششم - نکات تکمیلی در مورد ایجاد جداول 5,500تومان
8 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت هفتم - ایجاد بانک اطلاعاتی حسابداری و انبار 5,500تومان
9 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت هشتم - امنیت در SQL Server 13,000تومان
10 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت نهم - درج اطلاعات با دستور INSERT INTO 4,500تومان
11 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت دهم - بانک اطلاعاتی فروشگاه رایگان
12 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت یازدهم - آشنایی با دستور SELECT 4,000تومان
13 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت دوازدهم - فیلتر کردن کوئری ها (عبارت WHERE) 4,500تومان
14 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سیزدهم - مرتب سازی نتایج کوئری ها رایگان
15 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهاردهم - به روز رسانی و حذف اطلاعات (دستورات UPDATE و DELETE) 6,000تومان
16 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پانزدهم - مباحث تکمیلی UPDATE و DELETE و عبارت OUTPUT رایگان
17 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت شانزدهم - متغیرها و متغیرهای نوع table 3,500تومان
18 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت هفدهم - جداول موقت (Temporary Tables) رایگان
19 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت هجدهم - توابع داخلی SQL :: بخش اول (کار با رشته ها) 5,500تومان
20 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت نوزدهم - توابع داخلی SQL :: بخش دوم (کار با تاریخ و زمان) 4,500تومان
21 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیستم - توابع داخلی SQL - بخش سوم (کار با توابع ریاضی) رایگان
22 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و یکم - توابع داخلی SQL :: بخش چهارم (توابع سیستمی و Metadata) 4,500تومان
23 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و دوم - توابع داخلی SQL :: بخش آخر (تابع CHOOSE، توابع منطقی و عبارت CASE) 4,000تومان
24 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و سوم - تبدیل نوع ها (Type Casting) 3,500تومان
25 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و چهارم - ایجاد داده های تصادفی برای تست در SQL Server رایگان
26 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و پنجم - Ranking Function ها و صفحه بندی کوئری ها 3,500تومان
27 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و ششم - Join ها و کوئری گرفتن از چندین جدول 5,500تومان
28 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و هفتم - Sub Query ها و ادغام نتایج کوئری ها با UNION, INTERSECT و EXCEPT رایگان
29 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و هشتم - آشنایی با Common Table Expressions یا CTE ها 3,500تومان
30 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت بیست و نهم - Aggregate Function ها و مبحث Grouping 5,000تومان
31 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی ام - حذف مقادیر تکراری و عبارت DISTINCT رایگان
32 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و یکم - کاربرد PIVOT و UNPIVOT در SQL Server 3,500تومان
33 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و دوم - استفاده از عبارت OVER در Aggregate Function ها رایگان
34 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و سوم - مباحث پیشرفته در مورد درج، به روزرسانی و حذف اطلاعات 8,000تومان
35 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و چهارم - Sequence ها 4,000تومان
36 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و پنجم - آشنایی با Schema و استفاده از آن در بانک های اطلاعاتی رایگان
37 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و ششم - مبحث Backup and Recovery (پشتیبان گیری و بازیابی بانک های اطلاعاتی) 10,000تومان
38 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و هفتم - دانلود و Restore کردن بانک اطلاعاتی AdventureWorks رایگان
39 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و هشتم - عبارات IF و WHILE و کار با Cursor ها 5,000تومان
40 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت سی و نهم - Transaction ها، Isolation Level ها و آشنایی با مفاهیم Lock و Concurrency 7,000تومان
41 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهلم - مدیریت خطا (Error Handling) رایگان
42 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و یکم - کار با View ها 4,000تومان
43 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و دوم - کار با Stored Procedure ها 6,500تومان
44 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و سوم - کار با Trigger ها 3,800تومان
45 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و چهارم - آشنایی با User Defined Functions یا UDFs رایگان
46 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و پنجم - آشنایی با User Defined Data Types و User Defined Table Types رایگان
47 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و ششم - کار با مستندات XML 6,500تومان
48 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و هفتم - آشنایی با Dynamic Query ها 3,000تومان
49 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و هشتم - آشنایی با Index ها و بهینه سازی کوئری ها 8,000تومان
50 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت چهل و نهم - آشنایی با In-Memory OLTP رایگان
51 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پنجاهم - آشنایی با سرویس Agent، ایجاد اسکریپت ها و Database Diagram ها 4,200تومان
52 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پنجاه و یکم - کار با FILESTREAM ها 4,000تومان
53 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پایانی - مروری بر دوره رایگان
نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow