درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم تنظیمات
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من

حذف سطرهای تکراری در SQL Server بوسیله یک کوئری ساده

0 نظرات
معمولاً در جداول بانک های اطلاعاتی و با درج تعداد زیاد رکورد و البته در صورتی که طراحی به صورتی باشد که این اجازه را بدهد! رکوردهای تکراری در جدول ثبت شده و تعداد این رکورد ها به مرور زمان افزایش پیدا می کند. در این مطلب با یک کوئری ساده آشنا می شویم که با کمک PARTITION BY کلیه رکوردهای تکراری داخل یک جدول را به جز یکی از رکورد ها حذف می کند. فرض کنید جدولی با نام Employees داریم و مقادیر مشخص شده زیر را داخل آن درج کرده ایم:

Create table #Employees 
( 
 ID int, FirstName nvarchar(50), LastName nvarchar(50), Gender nvarchar(50), Salary int 
) 
 
GO 
Insert into #Employees values(1, 'Ali', 'Mohammadi', 'Male', 60000) 
Insert into #Employees values(1, 'Ali', 'Mohammadi', 'Male', 60000) 
Insert into #Employees values(1, 'Ali', 'Mohammadi', 'Male', 60000) 
Insert into #Employees values(2, 'Mohammad', 'Nasiri', 'Male', 30000) 
Insert into #Employees values(2, 'Mohammad', 'Nasiri', 'Male', 30000) 
Insert into #Employees values(3, 'Nasrin', 'Hooshyar', 'Female', 70000) 
Insert into #Employees values(3, 'Nasrin', 'Hooshyar', 'Female', 70000) 
Insert into #Employees values(3, 'Nasrin', 'Hooshyar', 'Female', 70000)

حال بوسیله اجرای کوئری زیر می توان کلیه رکوردهای تکراری جدولی که در بالا ایجاد کردیم، به جز یک رکورد را حذف کنیم:

WITH EmployeesCTE AS 
( 
 SELECT * , ROW_NUMBER()  
OVER 
( 
 PARTITION BY ID ORDER BY ID) AS RowNumber FROM #Employees 
) 
DELETE FROM EmployeesCTE WHERE RowNumber > 1

امیدوارم که این نکته مورد استفاده دوستان قرار بگیرد. ITPro باشید

نویسنده: حسین احمدی
منبع: ITpro
برچسب ها
مطالب مرتبط
نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

  برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

  arrow