Loading…

جزیره بانک های اطلاعاتی

امتیازات این مطلب
نکته: کپی اطلاعات یک دیتابیس به دیتابیس دیگر با جدول های مشابه و غیرمشابه و خصوصیات شرطی توسط Query و wizard
در صورتیکه بخواهید اطلاعات موجود در جدولی را در یک دیتابیس به جدولی در دیتابیس دیگر و یا دیتابیس موجود منتقل کنید میتوانید از دستورات زیر کمک بگیرید

دستور برای حالتی که هر دو جدول در یک دیتابیس باشند و تمامی فیلدهای جداول عین هم باشند
INSERT INTO newTable
SELECT * FROM oldTable

دستور برای حالتی که هر دو جدول در یک دیتابیس باشند ولی فیلدهای مبدا و مقصد متفاوت باشند
INSERT INTO newTable (col1, col2, col3)
SELECT column1, column2, column3
FROM oldTable

دستور برای حالتی باشدکه دو جدول در دو دیتابیس متفاوت قرار داشته باشند
SELECT *
INTO SecondDB.TableName
FROM FirstDatabase.TableName
Select * into DestinationDB.dbo.tableName from SourceDB.dbo.SourceTable 

دستور برای حالت شرطی که در صورتی که هر فیلد شامل شرط مذکور باشد کپی گردد
select *into <destination_database.dbo.destination table> from _
<source_database.dbo.source table> where 1 = 2

و یا از طریق wizard اگر بخواهید انجام بدهید بصورت زیر
Microsoft SQL Management Studio
ابتدا از طریق مسیر زیر در منو از بانک خود بک آپ بگیرید 
Backup original database to file (db -> Task -> Backup)
سپس یک بانک خالی ایجاد کنید
بعد از این مرحله پنجره را بسته و طبق شکل زیر پنجره restore را بازکنید
Image


بک آپ مورد نظر را که از دیتابیس مورد نظر گرفته اید را انتخاب کنید
Image


مسیر را بر روی دیتابیسی که میخواهید اطلاعات کپی شود انتخاب کنید
Image


مسیر و نام فایل ها را ویرایش کرده و به نام مدنظر تغییر دهید و تیک ریستور را بزنید
Image


گزینه های WITH REPLACE و WITH KEEP_REPLICATION را تیک بزنید
Imageنویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

دیدگاه ها
  • ارسال توسط:
  • زمان ارسال: 12 ماه قبل
تشکر از مطلب بسیار خوبتون
  • ارسال توسط:
  • زمان ارسال: 12 ماه قبل
بسیار مفید و کاربردی
  • ارسال توسط:
  • زمان ارسال: 10 ماه قبل
ممنون از وبسایت خوبتون
برای ارسال نظر وارد شوید.

Countdown