تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 40 : Lock و Concurrency

آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 40 : Lock و Concurrency

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

فرض کنید در حال طراحی سیستمی هستید که عملیات درج یا حذف زیادی بر روی بانک اطلاعاتی شما در حال انجام هست، اما در بین این عملیات ها وابستگی وجود دارد، یعنی در صورتی که یکی از عملیات ها با موفقیت انجام نشود، عملیات های وابسته نیز معبتر نمی باشند و باید لغو شوند، مانند سیستم بانک، شما زمانی که وجهی از حساب خودتان به حساب مقصد منتقل می کنید دو تراکنش انجام می شود، یکی کسر مبلغ از حساب شما و دیگری افزایش موجودی شخص مورد نظر. برای اطمینان از صحت انجام یکسری عملیات ها از Transaction ها استفاده می کنیم. Transaction ها واحد های عملیاتی هستند که شامل چندین عملیات مختلف می باشند، مانند چندین عملیات درج، حذف یا به روز رسانی، عملیات های داخل یک Transaction در صورتی موفق آمیز خواهند بود که همه عملیات ها با موفقیت انجام شوند و در صورت بروز مشکل در یکی از عملیات ها، مابقی عملیات ها نیز باید لغو شوند. در قسمت سی و نهم به بررسی قابلیت Transaction ها در SQL Server می پردازیم و یاد میگیرم که چگونه می توانیم از قابلیت Transaction ها داخل SQL Server استفاده کنیم. مباحثی که در این قسمت خواهیم آموخت:

 1. آشنایی با مفهوم Transaction
 2. بررسی چهار واژه کلیدی در Transaction ها (ACID)
 3. آشنایی با مفهوم Atomic Transactions
 4. آشنایی با مفاهیم COMMIT و ROLLBACK و ROLLFORWARD
 5. نقش فایل های LOG در Transaction ها
 6. آشنایی با دستورات BEGIN TRAN و COMMIT و ROLLBACK
 7. نحوه تعریف Transaction های با نام
 8. بررسی متغیر TRANCOUNT@@ و استفاده از آن در ساختار های IF و WHILE
 9. بررسی تفاوت Implicit Transactions و Explicit Transactions در SQL Server
 10. آشنایی با مفاهیم Lock و Concurrency در SQL Server
 11. بررسی سطوح و نوع های LOCK در SQL Server
 12. آشنایی با Isolation Level ها و نقش آن در مبحث LOCK
 13. بررسی Isolation Level های READ COMMITTED و READ UNCOMMITTED و REPEATABLE READ و SERIALIZABLE
 14. آشنایی با Table Hint های NOLOCK و READPAST و نقش آن ها در کوئری گرفتن از Database
 15. آشنایی با sys.dmtranlocks برای مشاهده Lock های جاری در SQL Server

تهیه کننده: حسین احمدی
منبع: ITpro
عنوان
1 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 1 : شروع دوره ای متفاوت 23′:18″ رایگان
2 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 2 : مفاهیم بانک اطلاعاتی 20′:54″ رایگان
3 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 3 : نصب SQL Server 45′:59″ 15,400
4 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 4 : ایجاد بانک اطلاعاتی 55′:11″ 14,300
5 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 5: جداول و انواع نوع داده 34′:1″ 11,000
6 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 6 : ایجاد رابطه بین جداول 45′:41″ 22,000
7 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 7 : نکات ایجاد جدول SQL 25′:55″ 12,100
8 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 8 : ایجاد بانک حسابداری 34′:35″ 12,100
9 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 9: امنیت در SQL Server 48′:53″ 28,600
10 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 10 : دستور INSERT INTO 22′:46″ 9,900
11 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 11 : بانک اطلاعاتی فروشگاه 25′:39″ رایگان
12 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 12 : آموزش دستور SELECT 16′:42″ 8,800
13 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 13 : آموزش دستور WHERE 24′:5″ 9,900
14 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 14 : مرتب سازی نتیجه Query 5′:47″ رایگان
15 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 15 : دستور UPDATE و DELETE 28′:6″ 13,200
16 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 16 : نکات و عبارت OUTPUT 13′:5″ رایگان
17 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 17 : آموزش متغیرها در SQL 13′:57″ 7,700
18 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 18 : جداول موقت در SQL 7′:44″ رایگان
19 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 19 : توابع رشته ای در SQL 37′:36″ 12,100
20 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 20 : کار با تاریخ در SQL 25′:2″ 9,900
21 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 21 : توابع ریاضی در SQL 15′:20″ رایگان
22 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 22 : توابع سیستمی در SQL 27′:52″ 9,900
23 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 23 : توابع داخلی 23′:2″ 8,800
24 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 24 : آموزش تبدیل نوع داده 17′:39″ 7,700
25 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 25 : ایجاد اطلاعات تستی 18′:55″ رایگان
26 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 26 : Ranking Function ها 20′:39″ 7,700
27 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 27 : آموزش Join و چند جدول 34′:43″ 12,100
28 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 28 : دستور UNION و EXCEPT 37′:52″ رایگان
29 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 29 : CTE ها در SQL Server 20′:2″ 7,700
30 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 30 : Aggregate Function 42′:43″ 11,000
31 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 31 : عبارت DISTINCT در SQL 7′:13″ رایگان
32 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 32 : PIVOT و UNPIVOT 19′:8″ 7,700
33 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 33 : آموزش عبارت OVER 12′:45″ رایگان
34 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 34 : مباحث پیشرفته INSERT 1:1′:33″ 17,600
35 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 35 : آموزش Sequence ها 38′:58″ 8,800
36 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 36 : آشنایی با Schema 15′:38″ رایگان
37 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 37: پشتیبان گیری از بانک 56′:40″ 22,000
38 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 38 : بازیابی بانک اطلاعاتی 4′:57″ رایگان
39 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 39 : دستورات IF و WHILE 44′:20″ 11,000
40 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 40 : Lock و Concurrency 54′:31″ 15,400
41 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 41 : مدیریت خطا در SQL 27′:59″ رایگان
42 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 42 : آموزش View ها در SQL 23′:4″ 8,800
43 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 43 : Stored Procedure ها 44′:32″ 14,300
44 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 44 : آموزش Trigger ها 30′:30″ 8,360
45 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 45 : آموزش UDF ها در SQL 23′:12″ رایگان
46 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 46: UDT ها و متغیرهای جدول 12′:39″ رایگان
47 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 47 : کار با مستندات XML 39′:50″ 14,300
48 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 48 : آموزش Dynamic Query 19′:23″ 6,600
49 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 49 : بهینه سازی کوئری ها 46′:16″ 17,600
50 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 50 : In-Memory OLTP 14′:50″ رایگان
51 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 51 : سرویس Agent 23′:32″ 9,240
52 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 52 : آموزش FILESTREAM ها 26′:55″ 8,800
53 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پایانی - مروری بر دوره 10′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 24:32′:41″ 422,400
3 نظر
arp220

درود بر اقا حسین.

توضیحاتتون عالی بود مرسی .

یه مورد مهم؛ اونم اینکه نمیدونم چرا هیج جایی اینو توضیح نمیدن !!

اینکه وقتی دیتا از روی دیسک میاد روی کش (رم سیستم )قرار میگیره چقد از رم رو باید بدیم با مای اسکیوال و اینکه به چه صورت ترنزکشن لاگ عمل میکنه . وقتی یک ترنزکشن کامل انجام نمیشه سناریو رول بک چطوری اتفاق میفته روی کش و دیسک. اصلا خود ترنزکشن لاگ روی رم قرار داره یا روی دیسک ؟ در ترنزکشن لاک چه مورادی ثبت میشه؟ ایا تمامی تغییراتی که باید روی جداول اعمال بشه ؟ اگه تمامی موراد: پس ایا حجم ترنزکشن لاگ با حجم خود جداول برابری نمیکنه ؟

مثلا وقتی ما دیتا میخواد از روی دیسک بیاد روی کش؛ و تیبل ما مثلا 10 گیگ حجم داره و کشی که ما اختصاص دادیم با توجه به 4 گیگ بودن رم سیستم ما 3.5 گیگ رو اختصاص میدیم به کش؛ حالا چه مکانیسمی اینو کنترل میکنه و چقد از این تیبل (10 گیگ)ما میاد روی کش میشینه و کلا سناریوی که موتور دیتابیس های رابطه ای در این صورت انجام میدن. و یکی دیگه اینکه دستورات مثل select , join , update و .... به چه صورت بر روی دیسک عمل میکنن ؟ دونستن این سوالات باعث میشه درک عمیقی نسبت به عملکرد موتوره دیتابیس ها داشته باشیم و در تیونینگ و پرفرمنس دیتا بیس که خیلی خیلی مهم است درست عمل کنیم.

در این باره توضیحاتی در قالب یه فیلم اموزشی اراءه میدین مهندس حسین ؟

ممنون.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

arp220

سرچ های که زدم SQL Server و mysql با موتور innodb درصد بالایی یک ساختار دارن استفاده میکنن. برای innodbاحیانا کتابی که این موراد رو توضیح داده باشه سراغ دارین معرفی کنید لطفا ؟

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×