در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 40 : Lock و Concurrency

آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 40 : Lock و Concurrency

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

فرض کنید در حال طراحی سیستمی هستید که عملیات درج یا حذف زیادی بر روی بانک اطلاعاتی شما در حال انجام هست، اما در بین این عملیات ها وابستگی وجود دارد، یعنی در صورتی که یکی از عملیات ها با موفقیت انجام نشود، عملیات های وابسته نیز معبتر نمی باشند و باید لغو شوند، مانند سیستم بانک، شما زمانی که وجهی از حساب خودتان به حساب مقصد منتقل می کنید دو تراکنش انجام می شود، یکی کسر مبلغ از حساب شما و دیگری افزایش موجودی شخص مورد نظر. برای اطمینان از صحت انجام یکسری عملیات ها از Transaction ها استفاده می کنیم. Transaction ها واحد های عملیاتی هستند که شامل چندین عملیات مختلف می باشند، مانند چندین عملیات درج، حذف یا به روز رسانی، عملیات های داخل یک Transaction در صورتی موفق آمیز خواهند بود که همه عملیات ها با موفقیت انجام شوند و در صورت بروز مشکل در یکی از عملیات ها، مابقی عملیات ها نیز باید لغو شوند. در قسمت سی و نهم به بررسی قابلیت Transaction ها در SQL Server می پردازیم و یاد میگیرم که چگونه می توانیم از قابلیت Transaction ها داخل SQL Server استفاده کنیم. مباحثی که در این قسمت خواهیم آموخت:

 1. آشنایی با مفهوم Transaction
 2. بررسی چهار واژه کلیدی در Transaction ها (ACID)
 3. آشنایی با مفهوم Atomic Transactions
 4. آشنایی با مفاهیم COMMIT و ROLLBACK و ROLLFORWARD
 5. نقش فایل های LOG در Transaction ها
 6. آشنایی با دستورات BEGIN TRAN و COMMIT و ROLLBACK
 7. نحوه تعریف Transaction های با نام
 8. بررسی متغیر TRANCOUNT@@ و استفاده از آن در ساختار های IF و WHILE
 9. بررسی تفاوت Implicit Transactions و Explicit Transactions در SQL Server
 10. آشنایی با مفاهیم Lock و Concurrency در SQL Server
 11. بررسی سطوح و نوع های LOCK در SQL Server
 12. آشنایی با Isolation Level ها و نقش آن در مبحث LOCK
 13. بررسی Isolation Level های READ COMMITTED و READ UNCOMMITTED و REPEATABLE READ و SERIALIZABLE
 14. آشنایی با Table Hint های NOLOCK و READPAST و نقش آن ها در کوئری گرفتن از Database
 15. آشنایی با sys.dmtranlocks برای مشاهده Lock های جاری در SQL Server

تهیه کننده: حسین احمدی
منبع: ITpro
عنوان
1 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 1 : شروع دوره ای متفاوت 23′:18″ رایگان
2 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 2 : مفاهیم بانک اطلاعاتی 20′:54″ رایگان
3 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 3 : نصب کامل SQL سرور 45′:59″ 7,700
4 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 4 : ایجاد بانک اطلاعاتی 55′:11″ 7,150
5 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 5 : ایجاد جدول و نوع داده 34′:1″ 5,500
6 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 6 : ایجاد رابطه بین جدول 45′:41″ 11,000
7 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 7 : نکات ایجاد جدول SQL 25′:55″ 6,050
8 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 8 : ایجاد بانک حسابداری 34′:35″ 6,050
9 آموزش SQL Server ( اس کیو ال سرور) قسمت 9 : امن کردن SQL سرور 48′:53″ 14,300
10 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 10 : دستور INSERT INTO 22′:46″ 4,950
11 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 11 : بانک اطلاعاتی فروشگاه 25′:39″ رایگان
12 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 12 : آموزش دستور SELECT 16′:42″ 4,400
13 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 13 : آموزش دستور WHERE 24′:5″ 4,950
14 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 14 : مرتب سازی نتیجه Query 5′:47″ رایگان
15 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 15 : دستور UPDATE و DELETE 28′:6″ 6,600
16 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 16 : نکات و عبارت OUTPUT 13′:5″ رایگان
17 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 17 : آموزش متغیرها در SQL 13′:57″ 3,850
18 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 18 : جدولهای موقتی SQL 7′:44″ رایگان
19 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 19 : آموزش توابع رشته SQL 37′:36″ 6,050
20 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 20 : آموزش توابع زمان SQL 25′:2″ 4,950
21 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 21 : آموزش توابع ریاضی SQL 15′:20″ رایگان
22 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 22 : آموزش توابع سیستمی 27′:52″ 4,950
23 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 23 : آموزش توابع داخلی SQL 23′:2″ 4,400
24 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 24 : آموزش تبدیل نوع داده 17′:39″ 3,850
25 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 25 : ایجاد اطلاعات تستی 18′:55″ رایگان
26 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 26 : آموزش صفحه بندی کوئری 20′:39″ 3,850
27 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 27 : آموزش Join و چند جدول 34′:43″ 6,050
28 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 28 : دستور UNION و EXCEPT 37′:52″ رایگان
29 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 29 : آشنایی با CTE های SQL 20′:2″ 3,850
30 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 30 : Aggregate Function 42′:43″ 5,500
31 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 31 : حذف مقادیر تکراری SQL 7′:13″ رایگان
32 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 32 : PIVOT و UNPIVOT 19′:8″ 3,850
33 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 33 : آموزش عبارت OVER 12′:45″ رایگان
34 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 34 : مباحث پیشرفته INSERT 1:1′:33″ 8,800
35 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 35 : آموزش Sequence ها 38′:58″ 4,400
36 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 36 : آشنایی با Schema 15′:38″ رایگان
37 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 37 : بکاپ و بازیابی SQL 56′:40″ 11,000
38 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 38 : Restore بانک اطلاعاتی 4′:57″ رایگان
39 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 39 : دستورات IF و WHILE 44′:20″ 5,500
40 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 40 : Lock و Concurrency 54′:31″ 7,700
41 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 41 : مدیریت خطا در SQL 27′:59″ رایگان
42 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 42 : آموزش View ها در SQL 23′:4″ 4,400
43 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 43 : Stored Procedure ها 44′:32″ 7,150
44 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 44 : آموزش Trigger ها 30′:30″ 4,180
45 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 45 : آموزش UDS ها در SQL 23′:12″ رایگان
46 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 46 : نوع داده و نوع جدول 12′:39″ رایگان
47 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 47 : کار با مستندات XML 39′:50″ 7,150
48 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 48 : آموزش Dynamic Query 19′:23″ 3,300
49 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 49 : بهینه سازی کوئری ها 46′:16″ 8,800
50 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 50 : OLTP چیست ؟ 14′:50″ رایگان
51 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 51 : سرویس Agent 23′:32″ 4,620
52 آموزش SQL Server (اس کیو ال سرور) قسمت 52 : آموزش FILESTREAM ها 26′:55″ 4,400
53 دوره آموزشی SQL Server :: قسمت پایانی - مروری بر دوره 10′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 24:32′:41″ 211,200
3 نظر
arp220

درود بر اقا حسین.

توضیحاتتون عالی بود مرسی .

یه مورد مهم؛ اونم اینکه نمیدونم چرا هیج جایی اینو توضیح نمیدن !!

اینکه وقتی دیتا از روی دیسک میاد روی کش (رم سیستم )قرار میگیره چقد از رم رو باید بدیم با مای اسکیوال و اینکه به چه صورت ترنزکشن لاگ عمل میکنه . وقتی یک ترنزکشن کامل انجام نمیشه سناریو رول بک چطوری اتفاق میفته روی کش و دیسک. اصلا خود ترنزکشن لاگ روی رم قرار داره یا روی دیسک ؟ در ترنزکشن لاک چه مورادی ثبت میشه؟ ایا تمامی تغییراتی که باید روی جداول اعمال بشه ؟ اگه تمامی موراد: پس ایا حجم ترنزکشن لاگ با حجم خود جداول برابری نمیکنه ؟

مثلا وقتی ما دیتا میخواد از روی دیسک بیاد روی کش؛ و تیبل ما مثلا 10 گیگ حجم داره و کشی که ما اختصاص دادیم با توجه به 4 گیگ بودن رم سیستم ما 3.5 گیگ رو اختصاص میدیم به کش؛ حالا چه مکانیسمی اینو کنترل میکنه و چقد از این تیبل (10 گیگ)ما میاد روی کش میشینه و کلا سناریوی که موتور دیتابیس های رابطه ای در این صورت انجام میدن. و یکی دیگه اینکه دستورات مثل select , join , update و .... به چه صورت بر روی دیسک عمل میکنن ؟ دونستن این سوالات باعث میشه درک عمیقی نسبت به عملکرد موتوره دیتابیس ها داشته باشیم و در تیونینگ و پرفرمنس دیتا بیس که خیلی خیلی مهم است درست عمل کنیم.

در این باره توضیحاتی در قالب یه فیلم اموزشی اراءه میدین مهندس حسین ؟

ممنون.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

arp220

سرچ های که زدم SQL Server و mysql با موتور innodb درصد بالایی یک ساختار دارن استفاده میکنن. برای innodbاحیانا کتابی که این موراد رو توضیح داده باشه سراغ دارین معرفی کنید لطفا ؟

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....