در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

کوئری های پرکاربرد در SQL Server :: قسمت چهارم


21. بدست آوردن Session Id برای پراسس کاربر جاری


SELECT @@SPID AS 'Session_Id' 

22. بدست آوردن فضای آزاد درایوها


EXEC master..xp_fixeddrives

23. غیرفعال کردن یک trigger


ALTER TABLE Table__Name DISABLE TRIGGER Trigger__Name

به جای Trigger__Name، نام trigger و به جای Table__Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


24. فعال کردن یک trigger


ALTER TABLE Table__Name ENABLE TRIGGER Trigger__Name 

به جای Trigger__Name، نام trigger و به جای Table__Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


25. فعال کردن همه trigger های مربوط به یک جدول


ALTER TABLE Table__Name DISABLE TRIGGER ALL 

به جای Table_Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


26. فعال کردن کلیه trigger های یک جدول


ALTER TABLE Table_Name ENABLE TRIGGER ALL 

به جای Table__Name نام جدول مورد نظر را بنویسید.


27. غیر فعال کردن کلیه trigger های یک بانک اطلاعاتی


Use Database_Name 
 
Exec sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER all" 

به جای Database__Name نام بانک مورد نظر را بنویسید.


28. فعال کردن کلیه trigger های یک بانک اطلاعاتی


Use Database_Name 
 
Exec sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER all" 

به جای Database__Name نام بانک مورد نظر را بنویسید.


29. بدست آوردن لیست Stored Procedure های تغییر داده شده در N روز گذشته


SELECT name,modify_date 
 
FROM sys.objects 
 
WHERE type='P' 
 
AND DATEDIFF(D,modify_date,GETDATE())< N

به جای P در شرط بالا، برای View ها کاراکتر V و برای توابع کاراکتر F را استفاده کنید. به جای N نیز تعداد روزهای مورد نظر را بنویسید.


30. لیست Stored Procedure هایی که در طول N روز گذشته ایجاد شده اند.


SELECT name,sys.objects.create_date 
 
FROM sys.objects 
 
WHERE type='P' 
 
AND DATEDIFF(D,sys.objects.create_date,GETDATE())< N 

به جای P در شرط بالا، برای View ها کاراکتر V و برای توابع کاراکتر F را استفاده کنید. به جای N نیز تعداد روزهای مورد نظر را بنویسید.

نویسنده: حسین احمدی

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

#کوئری_های_کاربردی_در_sql_server #غیرفعال_کردن_کلیه_trigger_ها #فعال_کردن_کلیه_trigger_ها #نکات_sql_server
عنوان
1 کوئری های کاربردی در SQL Server - بخش اول رایگان
2 کوئری های پرکاربرد در SQL Server :: قسمت دوم رایگان
3 کوئری های پرکاربرد در SQL Server :: قسمت سوم رایگان
4 کوئری های پرکاربرد در SQL Server :: قسمت چهارم رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
1 نظر
حسن ضرابی

با سلام و خسته نباشید خدمت شما

خیلی ممنونم از کوئری های مفید و پرکاربرد

امیدوارم ادامه پیدا بکند

با تشکر از شما

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....