مشکل با sp addlinkedserver در sql server

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام و خسته نباشید خدمت شما

من از کوئری های زیر استفاده می کنم برای ارتباط بین sql server 2014 اما به من ارور می دهد :

EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'GenericLinkedServer2',
@provider=N'SQLNCLI12',
@datasrc=N'.\sql2016',
@srvproduct=''
GO

و برای لاگین کردن از کوئری زیر استفاده می کنم :

EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'GenericLinkedServer2',
@useself=N'False',
@locallogin=NULL,
@rmtuser='sa',
@rmtpassword='z'

از کوئری زیر برای واکشی اطلاعات استفاده می کنم

SELECT * FROM GenericLinkedServer.mydb.DBO.TABLE_1

اما به من ارور زیر را می دهد :

Msg 7403, Level 16, State 1, Line 16
The OLE DB provider "SQLNCLI10" has not been registered.

البته من از ویندوز 8.1 64 بیتی استفاده می کنم و می خواهم در یک سیستم بین دو instance ارتباط برقرار کنم.

ممنون می شوم راهنمایی کنید لطف می کنید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است