بهینه سازی دیتابیس طراحی شده

بپرسید
 • h4m3d h4m3d
 • 85 ماه قبل
 • 10 ماه قبل
 • 520 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}


<right>
||http://tosinso.com/files/get/93d46374-4d03-43cb-b5c6-18b07e4ca6e2||

سلام 
دوستان میشه در مورد درستی این طراحی راهنمایی کنید؟ مثلا جدول کاربر و یوزر فیلدهای مشترک دارن... جدول سمت شخص(persontype) هم فقط یه سری مقادیر ثابت داخلش هست... 

*شرکت company*
	شناسه ملی 
	تاریخ تأسيس 
	تاريخ ثبت 
	نام 
	نوع شرکت (ثابت) : بامسئوليت محدود – سهامی خاص – سهامی عام – شرکت تعاونی – شرکت تضامنی
	شماره ثبت 	
	اداره کل استان 
	واحد ثبتی 
	کد پستی 
	آدرس
	کف تعداد هیات مدیره
	سقف تعداد هیات مدیره
	سرمایه شرکت – ریال
	تعداد سهام
	ارزش هر سهم
	نوع سهام (ثابت): بی نام عادی – با نام عادی 

 
*شخص person*
	کدملی 
	نام 
	نام خانوادگی 
	شماره شناشنامه
	تاریخ تولد
	موبایل
	ایمیل
	استان محل صدور 
	شهرستان محل صدور 
	نام پدر

*شخص شرکت personCompany* (جدول واسط )
	شناسه شخص
	شناسه شرکت 
سمت –  چند انتخابی است شامل یک یا چند مورد از: رییس هیات مدیره – نایب رییس هیات مدیره – عضو هیات مدیره – مدیر عامل – سهامدار – بازرس اصلی – بازرس علی البدل
	
	میزان سهام
	تاریخ انتصاب
	تاریخ اتمام عضویت
	   حق امضا دارد؟ - 0 یا 1

*سمت persontype* (ثابت)
     ID‌ 
     عنوان

*سمت شرکت PersonTypeInCompany* (جدول واسط )
	شناسه سمت
	شناسه شخص شرکت 

*استان Province*
     ID‌         
     نام

*واحد ثبتی registrationUnit*
     ID
     ID استان
     نام

*شهرستان City*
     ID 
     ID استان
     نام


<right>

سلام

دوستان میشه در مورد درستی این طراحی راهنمایی کنید؟ مثلا جدول کاربر و یوزر فیلدهای مشترک دارن... جدول سمت شخص(persontype) هم فقط یه سری مقادیر ثابت داخلش هست...

شرکت company

 شناسه ملی

 تاریخ تأسيس

 تاريخ ثبت

 نام

 نوع شرکت (ثابت) : بامسئوليت محدود – سهامی خاص – سهامی عام – شرکت تعاونی – شرکت تضامنی

 شماره ثبت

 اداره کل استان

 واحد ثبتی

 کد پستی

 آدرس

 کف تعداد هیات مدیره

 سقف تعداد هیات مدیره

 سرمایه شرکت – ریال

 تعداد سهام

 ارزش هر سهم

 نوع سهام (ثابت): بی نام عادی – با نام عادی

شخص person

 کدملی

 نام

 نام خانوادگی

 شماره شناشنامه

 تاریخ تولد

 موبایل

 ایمیل

 استان محل صدور

 شهرستان محل صدور

 نام پدر

شخص شرکت personCompany (جدول واسط )

 شناسه شخص

 شناسه شرکت

سمت – چند انتخابی است شامل یک یا چند مورد از: رییس هیات مدیره – نایب رییس هیات مدیره – عضو هیات مدیره – مدیر عامل – سهامدار – بازرس اصلی – بازرس علی البدل

 میزان سهام

 تاریخ انتصاب

 تاریخ اتمام عضویت

 حق امضا دارد؟ - 0 یا 1

سمت persontype (ثابت)

ID‌

عنوان

سمت شرکت PersonTypeInCompany (جدول واسط )

 شناسه سمت

 شناسه شخص شرکت

استان Province

ID‌

نام

واحد ثبتی registrationUnit

ID

ID استان

نام

شهرستان City

ID

ID استان

نام

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است