Return نتیجه اجرای Function در SQL

بپرسید
  • mad13n mad13n
  • 92 ماه قبل
  • 9 ماه قبل
  • 3669 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

در Function هنگامیکه Return در انتها انجام میدهیم و مقدار آن یک متغییر میباشد. (بطور مثال از ضرب دو متغییر یک حاصلی نتیجه میشود که آن را Return مینماییم)

چگونه میشود آن نتیجه را در جداول موجود در DB یافت، با جستجوی آن متغییر نتیجه ای بدست نمی آید.

باسپاس

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است