سوال درباره بکاپ توسط SQL Server Management Studio

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

ما برای گرفتن بکاپ از پایگاه داده نرم افزار ها از سرویس SQL Server Agent استفاده می کنیم و بکاپ ها روی یکی از درایو های سیستم  طبق زمان بندی  مشخص گرفته می شود.

آیا راهکار وجود داره که علاوه بر اینکه بکاپ ها روی Local گرفته می شن بتونیم روی یک سیستم کامپیوتری دیگر تحت شبکه بکاپ گرفت؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است