دستور update در sql

بپرسید
  • 910****73 910****73
  • 18 ماه قبل
  • 4 ماه قبل
  • 107 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان 

 در sql دستوری هست که به جای اینکه 10 بار دستور update رو به کار ببرم ، بتونم یکجا 10 رکورد رو update  کنم؟

مثل:

update test table
 set [year] = 1399 
 where [PeriodEndTo]>'2020-03-19' and  [PeriodEndTo]<'2021-03-21'

update update test table
 set [year] = 1398 
 where [PeriodEndTo]>'2019-03-20' and  [PeriodEndTo]<'2020-03-20'

 update update test table
 set [year] = 1397 
 where [PeriodEndTo]>'2018-03-20' and  [PeriodEndTo]<'2019-03-21'

 update update test table
 set [year] = 1396 
 where [PeriodEndTo]>'2017-03-20' and  [PeriodEndTo]<'2018-03-21'

update update test table
 set [year] = 1395 
 where [PeriodEndTo]>'2016-03-19' and  [PeriodEndTo]<'2017-03-21'

 update update test table
 set [year] = 1394 
 where [PeriodEndTo]>'2015-03-20' and  [PeriodEndTo]<'2016-03-20'

 update update test table
 set [year] = 1393 
 where [PeriodEndTo]>'2014-03-20' and  [PeriodEndTo]<'2015-03-21'

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است