گرفتن خروجی سفارشی از دو جدول متفاوت

بپرسید
  • asheykh asheykh
  • 37 ماه قبل
  • 37 ماه قبل
  • 244 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

ضمن عرض سلام و خسته نباشید 

من دو جدول دارم که می خوام از اون ها خروجی مطابق شکل زیر بگیرم

قبلا یادم برای اینکار از دستور ROLLUP می شد استفاده کرد ولی الان هر کاری کردم نشد!

در دو جدول اصلی تاریخ ها به صورت DateTime بود که تبدیل به Date کردم

و Total هم جمع خرید هر کاربر هست

اینم کوئری که نوشتم :

DECLARE @StartDate DATE
SELECT @StartDate = (SELECT CONVERT(DATE,TransactionDate,111))  FROM dbo.Transaction_TBL
SELECT @StartDate

DECLARE @EndtDate DATE
SELECT @EndtDate =  (SELECT CONVERT(DATE,TransactionDate,111))  FROM dbo.Transaction_TBL 
SELECT @EndtDate

SELECT p.Name,p.Familly,(SELECT MIN(@StartDate)) AS StartDate,(SELECT MAX(@EndtDate)) AS EndDate,SUM(T.Price) AS Price,(SELECT COUNT(T.Price)) AS Total
FROM dbo.Person_TBL P JOIN dbo.Transaction_TBL T 
ON p.PersonId=T.PersonId
GROUP BY p.Name,p.Familly,t.TransactionDate,T.Price
ORDER BY P.Name DESC

گرفتن خروجی سفارشی از دو جدول متفاوت

 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است