فیلتر-وجود ندارد-sql

بپرسید
  • martinash martinash
  • 48 ماه قبل
  • 48 ماه قبل
  • 198 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

چگونه میشه در دیتابیس چیزی که وجود ندارد فیلتر کرد

مثلا دو جدول داریم یک جدول گزارش ویک جدول پرسنلی 

هر کد پرسنلی در روز یک گزارش میدهد

حالا میخواهیم تمام کسانی که در یک روز گزارش نمیدهند فیلتر کنیم

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است