سوال در مورد نوشتن تریگر در sql server 2012

بپرسید
  • hamid_rz hamid_rz
  • 49 ماه قبل
  • 49 ماه قبل
  • 269 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

اسم جدول booking هستش

میخوام از تاریخ 1-10-2019

تا تاریخ 1-12-2019

ستون

travelclassID

مقدار 1 رو قبول نکنه.

اسم جدول booking هستش

میخوام از تاریخ 1-10-2019
تا تاریخ 1-12-2019
ستون 
travel_class_ID
مقدار 1 رو قبول نکنه.

||https://tosinso.com/files/get/10f7807b-6e32-4023-80c9-d6b9553989ff||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است