تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

کتاب Pro SQL Server Internals 2014

ناشر

Apress    

لینک خرید

نویسنده

dmitri korotkevitch    

اگر تمایل دارید درمورد ساختار داخلی SQL Server 2014 بدونید مطالعه این کتاب رو به شدت توصیه میکنم.

کتاب Pro SQL Server Internals 2014

سرفصل های این کتاب به ترتیب در زیر اومده.

Part 1 – Tables and Indexes

• Chapter 1: Data storage internals

• Chapter 2: Tables and Indexes – Internal Structure and Access Methods

• Chapter 3: Statistics

• Chapter 4: Special Indexing and Storage Features

• Chapter 5: Index fragmentation

• Chapter 6: Designing and tuning the indexes

Part 2: Other things that matter

• Chapter 7: Constraints

• Chapter 8: Triggers

• Chapter 9: Views

• Chapter 10: Functions

• Chapter 11: XML

• Chapter 12: Temporary Tables

• Chapter 13: CLR

• Chapter 14: CLR types

• Chapter 15: Data partitioning

• Chapter 16: System design considerations

Part 3: Locking, Blocking and Concurrency

• Chapter 17: Lock types

• Chapter 18: Troubleshooting Blocking issues

• Chapter 19: Deadlocks

• Chapter 20: Lock Escalations

• Chapter 21: Optimistic isolation levels

• Chapter 22: Application locks

• Chapter 23: Schema locks

• Chapter 24: Designing transaction strategies

Part 4: Query Life Cycle

• Chapter 25: Query Optimization and Execution

• Chapter 26: Plan Caching

Part 5: Practical Troubleshooting

• Chapter 27: System Troubleshooting

• Chapter 28: Extended events

Part 6: Inside the transaction log

• Chapter 29: Transaction Log Internals

• Chapter 30: Designing a Backup Strategy

• Chapter 31: Designing a High Availability Strategy

Part 7: In-Memory OLTP Engine

• Chapter 32: Hekaton (In Memory OLTP Engine)

Part 8: Columnstore Indexes

• Chapter 33: In-Memory OLTP Programmability

• Chapter 34: Introduction to Columnstore indexes

• Chapter 35: Clustered Columnstore indexes

سال انتشار 2014

تعداد صفحات 804

جهت اطلاعات بیشتر

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند