کاربرد Take Offline در SQL Server چیست؟

در صورتی که دیگه نخواین از یک دیتابیس استفاده کنین میتونین از گزینه Take Offline که در زیر شاخه ی منوی Tasks قرار دارد استفاده کنید.اما دقت داشته باشید که به اصطلاح Offline کردن دیتابیس در بعضی موارد و بسته به حجم و تعداد کانکشن های باز دیتابیس زیاد طول می کشد و در صورتی که انجام اینکار بیش از حد طول کشید با دستور:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
ALTER DATABASE <dbname> SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE

می توانید آنرا برگردانده و انجام این کار را متوقف کنید. دقت داشته باشید در صورتی که دیتابیس Offline شد دیگر هیچ کاری اعم از Back Up گرفتن نمیتوان روی دیتابیس انجام داد . حتماِ حتما قبل از انجام کارهای مشکوک روی دیتابیس یه Back Up ازش بگیرین


نظرات