تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

فرهاد خانلری
فرهاد خانلری
3 پسند
46776 بازدید
5 نظر
77 ماه قبل

اگر میخواهید SQL سرور را در زبان محبوب #C به کار بگیرید حتماً به مطالب قبلی در وبسایت itpro سری بزنید و نحوه ایجاد و اتصال و بانک Sql را در این زبان یاد بگیرید چون این روز ها برنامه نویسی بدون بانک اطلاعاتی اصلاً معنایی ندارد و برای سبقت از رقیبان خود باید حرفه ای کار کرد تا در بازار کار موفق باشید و برای حرفه ای تر شدن این موضوع یکی از عوامل موفقیت شما کار کردن با بانک های اطلاعاتی می باشد و جالب است بدانید اگر در استفاده از بانک ها ضعیف کار کنید حتماً برنامه شما سر بلند از Attack کردن بیرون نخواهد آمد. استفاده از بانک های اطلاعاتی در برنامه نویسی وب هم کار امد هست و یکی از نیاز های اصلی می باشد.

چند دستور ابتدایی و البته کاربردی در پایگاه داده Sql server دستوراتی هستند که برای فراخوانی از یک یا چند جدول ، ایجاد شرط برای جداول و به روز کردن و پاک کردن داده های جداول استفاده میشوند که به اختصار و با چند مثال اینها را توضیح میدهیم.

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

دستور Select

این دستور جزء ابتدایی ترین دستورات مربوط به پایگاه داده SQL می باشد که برای انتخاب و دیدن اطلاعات درخواستی از یک جدول در پایگاه و یا چندین جدول و در نهایت ادغام کردن اطلاعات و دیدن آنها در يک جدول استفاده می شود

این دستور به شکل زیر به کار میرود

Select نام ستون يا ستون های مورد نظر

From نام جدول

مثال :می خواهيم ستون های Name و Family را از جدول Student مشاهده کنيم همانطور که در جدول زیر می بینید این جدول دارا ی6 ستون است که ما فقط میخواهیم 2تای آنها را ببینیم

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

در تصویر بالا دیدیم که با درج کد

Select Name , Family

From Student

توانستیم به خواسته خود برسیم.برای مشاهده کليه ستون های جدول مورد نظر از نشانگر * در قسمت نام ستون استفاده کنید همانند مثال زیر:

Select *

From Students

در صورت اینکه در جدول های خود برای جستجو مورد تکراری داشتید میتوانید از DISTINCT استفاده کنید (جهت عدم نمایش موارد تکراری در جدول خود)

در این صورت فقط کافی است پس از دستور Select عبارت DISTINCT را بنویسید

در تصویر زیر خواهیم دید که در ستون Company دو ورودی تکراری به نام Dell داریم

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

برای جلوگیری از ستون های تکراری مطابق عکس زیر و توسط DISTINCT بهره بگیرید.

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

دستور Where

این دستور نیز جزء ابتدایی ترین و البته پرکاربرد ترین دستورات پایگاه داده SQL می باشد، که برای افزودن شرط يا شرط هايی برای محدودیت نتايج جستجو به صورت دقیق تر به کار می رود.

دستور where بايد بعد از Select به کار رود ضمناً میتوان از عملگرهای AND و OR و ... استفاده نمود و توسط این عملگرها و علامت پرانتز چندين شرط را با هم ادغام نمود.مطابق تصویر زیر میتوان از عمل گرهای دیگر استفاده نمود

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

توسط دستور select یاد گرفتیم چگونه دو ستون از جدول را از پایگاه فرا بخوانیم اما اینبار با کمک Where میتوانیم جستجوی خود را بهینه کنیم (همانند مثال زیر)انتخاب نام و نام خانوادگی دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها تهران است از جدول Student به صورت زير انجام می شود

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

همانگونه که در تصویر زیر میبینیم توسط دستور select و به کارگیری Where جستجوی خود را انجام دادیم.

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

یادآوری: فقط مقادير رشته ای ( متن ) بين دو علامت " " کوتیشن قرار میگیرد .

اعمال بيش از يک شرط و ادغام شرط ها با عملگر AND

حال توسط عملگر AND میتوانیم مثال بالا را بهینه تر کنیم و بگییم علاوه بر اینکه نام و نام خانوادگی دانشجویانی که محل سکونتشان تهران است آنهایی را نمایش بده که نمره آنها بيش از پانزده باشد.

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

عبارت like

برای تعيين يک قالب خاص استفاده میگردد.

مثال : نام دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها با حرفTشروع می شود :

Select Name From Students

Where City like "T%"

مثال : نام دانشجويانی که نام شهر محل سکونت آنها به az ختم می شود :

Select Name From Student

Where City Like "%az"

مثال : نام دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها دارای حروف te است :

Select Name From Student

Where City Like "%te%"

مثال : نام دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها 6 حرفی بوده و با حرف T شروع می شود :

Select Name From Student

Where City Like "T-----"

علامت % به معنای هر چند کاراکتر يا حرف دلخواه در قالب ارائه شده و علامت - نمايانگر يک کاراکتر دلخواه است

دستور insert

از دستور insertبرای وارد کردن و ايجاد يک رکورد جديد در جدول استفاده می شود .

نحوه استفاده از این دستور همانند کد زیر است

Insert into نام جدول

Values ( مقدار 1 ، مقدار 2 ، ... )

نام ستون های مورد نظر را به ترتيب جلوی نام جدول در يک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنيم و سپس مقادير متناظر را به همان ترتيب پس از واژه Values در پرانتز وارد می کنيم

نکته:چنانچه برای فيلد يا فيلدهايی مقداری در نظر گرفته نشود ، جای آنها در جدول خالی می ماند . فقط بايد به ترتيب نام ستون ها و مقادير دقت کرد .

مثال:مشخصات نام و نام خانوادکی را برای يک دانشجو به نام فرهاد خانلری را در جدول student وارد کنيد :

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

تصویر بالا جدول ما را نشان میدهد.توسط کد زیر میتوانیم مثال خود را جلو ببریم

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

تصویر زیر نشان میدهد که توسط کد بالا یک دانشجوی جدید به لیست اضافه شده است.

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

دستور Update

از اين دستور نیز برای تغيير اطلاعات موجود در يک فيلد و جايگزين کردن آن مقدار با يک مقدار جديد به کار می رود. نحوه به کار بردن این دستور همانند زیر است

Update نام جدول

Set نام فيلد = مقدار جديد

Where نام فيلد = مقدار قبلی

با درج یک مثال این موضوع را بهتر درک میکنیم

مثال:نام دانشجو احمد رضايي را به علی رضايي تغيير دهيد :

Update Student

Set Name =" Ali "

Where Name = " Ahmad "

همچنين می توان برای تعيين رکوردی که می خواهيم تغيير دهيم ، از مقدار يک فيلد ديگر به غير از فيلدی که می خواهد تغيير کنيد استفاده کنيم . در اين حالت از فيلد مذکور ، برای آدرس دهی رکورد مورد نظر استفاده می شود . مثال : نام دانشجو با شماره دانشجويی 41252214 را به علی تغيير دهيد :

Update Student Set Name = " Ali "

Where StudentID = " 41252214 "

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

تغيير اطلاعات در بيش از يک فيلد در رکورد

تمامی مقادير جديدی که می خواهيم تغيير دهيم ، جلوی کلمه Set به ترتيب مینویسیم و با کاما (،)از هم جدا می کنيم در نهایت به همان ترتيب فيلدها با مقادير قبلی را در جلوی دستور Where می نوسيم . این دستور را میتوان به شکر زیر استفاده نمود

Update نام جدول

Set فيلد 1 = مقدار جديد 1 ، فيلد 2 = مقدار جديد 2 ، ... .

Where فيلد 1 = مقدار قبلی 1 ، فيلد 2 = مقدار قبلی 2 ، ... .

همچنين می توان فقط از يک فيلد در قسمت شرط برای آدرس دهی رکورد مورد نظر استفاده کرد . مثال : نام ، نام خانوادگی و رشته تحصيلی دانشجو به شماره دانشجويي 41252214 را به ترتيب به فرهاد، خانلری و نرم افزار تغيير دهيد :

Update Student

Set Name = " farhad " , Family = " khanlari" , Major =" Soft Ware "

Where StudentID = 41252214

توسط کد بالا به تصویر زیر میرسیم

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

دستور Delete

همانطور که از اسم این دستور پیداست برای حذف اطلاعات يک رکورد در جدول استفاده می شود و به صورت زیر این دستور را به کار می بریم

Delete From نام جدول

Where نام و مقدار يک فيلد از رکورد مورد نظر

توسط یک مثال کاربرد این دستور را یاد خواهیم گرفت ( رکورد اطلاعات دانشجو به شماره دانشجويي 10724113 را حذف کنيد)

Delete From Students

Where StudentID = "10724113 "

توسط کد بالا به جواب میرسیم(مطابق تصویر زیر)

آموزش دستورات Select , Where , Insert , Update , Delete در SQL

البته ممکن است ما بخواهیم کليه رکوردهای يک جدول را حذف کنیم برای این منظور از دستور زیر استفاده میکنیم

لازم به ذکر است که فقط اطلاعات درون جدول ها پاک میشود

Delete From نام جدول

يا

Delete * From نام جدول

نویسنده : فرهاد خانلری

منبع : جزیره بانک های اطلاعاتی وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
5 نظر