آموزش تغییر دیتابیس پیشفرض در SQL Server

شاید خیلی واسه شما هم پیش اومده باشه که خواسته باشین یه سری اسکریپت رو روی یه دیتابیس خاص اجرا کنین. یا اینکه بخواین که دیتا بیس پیش فرضتون رو عوض کنین و دیگه Master نباشه تا دیگه موقع اجرای اسکریپت هاتون به ارور معروف :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
Invalid object name

برنخورین، برای این کار از کد زیر استفاده کنین:

Exec sp_defaultdb @loginame='LOGIN', @defdb='MY_DB'

با اجرای این دستور از این پس هنگامی که با نام کاربری LOGIN در MSSQL لاگین شین دیتابیس پیش فرضتون MY_DB خواهد بود.


نظرات